top of page

tytuł. Voices of Silence (Głosy ciszy)

data. 2016 r

miejsce. Aigues - Mortes, FR

rodzaj. performens - wideo - fotografia

Słowa kluczowe: człowiek, ciało, system, społeczeństwo, stereotyp, dystans, dystans, relacje międzyludzkie, rutyna, kapitalizm, natura, życie, śmierć, efemeryczność.

bottom of page