top of page

tytuł. Freedom (Wolność)

data. 2014

miejsce. Poznań

rodzaj. animacja

Słowa kluczowe: natura, wolność, instynkt.

bottom of page